09:26 09/04/2008

Công ty FPT tiếp tục tăng trưởng cao

Hoàng Lộc

Lợi nhuận sau thuế của FPT năm 2007 đạt trên 737,5 tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 8/4, Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT thông báo, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, công ty vẫn hoạt động hiệu quả và đạt mức tăng trưởng cao.

Doanh thu thuần năm 2007 tăng 18,6% so với năm 2006, đạt 13.499 tỷ đồng, đặc biệt mảng truyền thống là kinh doanh phần mềm và dịch vụ vẫn tăng trưởng cao với mức tăng 39,3%, vượt ngưỡng 100 triệu USD.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt trên 737,5 tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả sơ bộ quý 1/2008 cũng khẳng định công ty đang tiếp tục hoạt động rất hiệu quả với doanh thu đạt 4.320 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, đạt 20% so với kế hoạch cả năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2008 ước tính đạt 267 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16% so với kế hoạch cả năm 2008.