19:31 01/05/2008

Công ty Gas Petrolimex đầu tư kho LPG

Hoàng Lộc

Năm 2008, Công ty Gas Petrolimex tiếp tục đầu tư vào dự án "Kho tồn trữ và phân phối LPG Đình Vũ - Hải Phòng” với công suất 96.000 tấn/năm

Ngày 29/4, Công ty Gas Petrolimex cho biết, năm 2008, Gas Petrolimex tiếp tục triển khai dự án đầu tư “Kho tồn trữ và phân phối LPG Đình Vũ - Hải Phòng” với công suất 96.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 115 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quí 3/2008.

Tiếp tục triển khai dự án đầu tư mở rộng hệ thống phân phối kho LPG tại Đà Nẵng với vốn đầu tư dự kiến 85 tỷ đồng và tiếp tục triển khai các thủ tục về lập dự án, thiết kế... để đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng trên diện tích đất của công ty tại 775 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Năm 2008, Công ty Gas Petrolimex đưa ra kế hoạch tổng doanh thu 1.674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 44,72 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức dự kiến là 12%.