09:42 08/05/2008

Công ty Gilimex tăng đầu tư vào bất động sản

Hải Bằng

Công ty Gilimex cho sẽ lập dự án xây chung cư cao cấp và đến sau năm 2010 dự án sẽ có sản phẩm tham gia thị thường bất động sản

Ngày 7/5, Công ty Gilimex cho biết, trong năm 2008, Gilimex sẽ lập dự án xây dựng chung cư làm căn hộ bán và văn phòng cho thuê tại Bình Triệu, Tp.HCM trên mặt bằng 4.200 m 2.

Gilimex cũng sẽ hợp tác cùng Công ty Cổ phần khu công nghiệp Phú Mỹ để khai thác các cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 và Hắc Dịch 3 tại Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu và tham gia vào các dự án bất động sản thông qua hợp tác với Tổng công ty Bến Thành. Đồng thời, Gilimex sẽ tiến hành thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thạnh Mỹ khi đưa Xí nghiệp may tại Cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu đi vào hoạt động.

Tháng 10/2008, Gilimex sẽ hoàn thành cao ốc văn phòng cho thuê 24C Phan Đăng Lưu Tp.HCM, hiện đã có nhiều công ty đến hỏi thuê văn phòng, trong đó có công ty của Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam là YAO-TEH INTL.Development Co, Ltd yêu cầu bao thuê hết cao ốc khi xây dựng xong.