07:07 14/09/2012

Công ty Hà Việt đăng ký thoái hết vốn tại quỹ MAFPF1

Hà Anh

Công ty Hà Việt cũng đăng ký bán hết 165.000 chứng chỉ quỹ còn lại

Diễn biến giá chứng chỉ quỹ MAFPF1 trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá chứng chỉ quỹ MAFPF1 trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hà Việt do ông Tống Văn Dũng - Tổng giám đốc - thành viên Ban đại diện Quỹ MAFPF1 đã bán 200.000 chứng chỉ quỹ MAFPF1, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,78%. Thời gian giao dịch từ ngày 24/8 đến ngày 12/9 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, lượng sở hữu của Công ty Cổ phần Hà Việt chỉ còn 165.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,78% vốn điều lệ.

Đồng thời, Công ty Hà Việt cũng đăng ký bán hết 165.000 chứng chỉ quỹ còn lại. Thời gian dự kiến bán từ ngày 18/9 đến ngày 18/10. Mục đích là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Tính đến ngày 6/9/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của quỹ MAFPF1 là 6.533 đồng/chứng chỉ quỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9, giá MAFPF1 đóng cửa ở mức 3.500 đồng/chứng chỉ quỹ.