09:33 16/09/2011

Công ty mẹ DIG giảm chỉ tiêu lợi nhuận và trả tăng cổ tức

Hà Anh

Hội đồng Quản trị DIG đã thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của công ty mẹ.

Phối cảnh dự án Cụm căn hộ Lakeside.
Phối cảnh dự án Cụm căn hộ Lakeside.
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG-HSX) thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của công ty mẹ.

Theo đó, tổng doanh thu công ty mẹ giảm từ 1.230 tỷ đồng xuống 900 tỷ đồng, tương đương giảm 26,83%. Tổng mức vốn đầu tư phát triển giảm từ 1.052 tỷ đồng, xuống còn 897 tỷ đồng tương ứng giảm 14,73%.

Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh từ 650 tỷ đồng, xuống còn 390 tỷ đồng, giảm 40% và lợi nhuận sau thuế giảm từ 500 tỷ đồng, xuống còn 320 tỷ đồng, tương ứng giảm 36%.

Trong khi đó, mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế được điều chỉnh giảm nhưng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng được điều chỉnh tăng từ 30% lên 35%, tương ứng tăng 16,67%.

Được biết, doanh thu thuần bán niên đã soát xét của công ty mẹ DIG đạt 122,62 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 48,8 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế đạt 35,2 tỷ đồng và gần 28 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh, DIG mới hoàn thành được 8,25% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, DIG đăng ký bán hết 2.171.550 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20/9 đến ngày 20/11/2011.