08:14 31/10/2011

Công ty mẹ OGC lãi hơn 162 tỷ đồng

Mai Anh

OGC lãi gần 45 tỷ đồng trong quý 3, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái (122,8 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng đạt 162,1 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong quý 3 và 9  tháng đầu năm 2011.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của OGC đạt 120,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 474,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý 3 của OGC đạt 16,5 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 60 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính quý 3 là 25,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 5,8 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của OGC đạt gần 45 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái (122,8 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 162,1 tỷ đồng.

OGC cho biết, doanh thu thuần quý 3/2011 của OGC giảm 46% so với cùng kỳ chủ yếu là hoạt động kinh doanh bất động sản bị sụt giảm do tình hình thị trường trầm lắng, do đó lợi nhuận gộp quý 3/2011 giảm 23,1 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý 3 này giảm hơn 73 tỷ đồng so với cùng kỳ là do trong năm 2010 công ty có ghi nhận phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần được hạch toán vào quý 3/2010. Mặt khác, chi phí tài chính tăng gần 21 tỷ đồng do công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng (trích trước chi phí lãi trái phiếu phải trả)

Do vậy, lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt là hơn 119 tỷ và 77,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Được biết, từ ngày 27/10 đến ngày 9/11/2011, OGC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác (sẽ bổ sung nếu thấy cần thiết theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc theo đề nghị của cổ đông).

Năm 2011, OGC đặt mục tiêu với tổng tài sản đạt 8.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 825 tỷ đồng, cổ tức 15%.