00:56 23/07/2014

Công ty mẹ PAN báo lãi tăng 7 lần so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 2, PAN lãi 13,2 tỷ đồng - cùng kỳ đạt 2,6 tỷ đồng, lũy kế tăng 7 lần từ 3,26 tỷ lên 22,54 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu quý 2 của PAN đạt 2,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm của công ty chỉ đạt 8,1 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt 19,4 tỷ đồng - cùng kỳ chỉ đạt hơn 4,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 34,6 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 2, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,6 tỷ so với cùng kỳ từ 3,7 tỷ lên 5,3 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm chi phí này tăng gần 2 lần từ 6,3 tỷ lên 11,77 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty đạt 13,2 tỷ đồng - cùng kỳ đạt 2,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng tăng 7 lần từ 3,26 tỷ lên 22,54 tỷ đồng. PAN cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 tăng mạnh so với cùng kỳ là do thu nhập từ cổ tức, lãi từ hợp tác đầu tư và thanh lý cổ phiếu AGF từ hoạt động đầu tư, doanh thu quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm suy giảm là do các hoạt động dịch vụ đã được chuyển giao cho công ty con.

Tính đến 30/6/2014, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của PAN tăng mạnh từ 6,2 tỷ đầu năm lên 437,9 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, PAN đã dành 293,2 tỷ đồng để mua 22,9% cổ phần của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương và 23% cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An, đưa hai công ty này thành công ty liên kết của PAN.

Ngoài ra, PAN còn 3 công ty con là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (sở hữu 54,6% cổ phần), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Xuyên Thái Bình ( sở hữu 100%) và Công ty TNHH Liên Thái Bình (sở hữu 100%).

Đáng chú lý là, trong khi gia tăng đầu tư dài hạn vào các công ty liên kết, PAN đồng thời giảm mạnh các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khi mức đầu tư tài chính ngắn hạn 149,8 tỷ hồi đầu năm xuống còn 50,2 tỷ khi kết thúc quý 2/2014.

Cũng tính đến hết ngày 30/6/2014, vốn chủ sở hữu của PAN đã tăng 2,36 lần, đạt hơn 1.123 tỷ đồng, trong đó, vốn cổ phần tăng hơn gấp đôi, đạt 403,6 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần tăng gần 3 lần, đạt 668,5 tỷ đồng.