07:44 22/04/2014

Công ty mẹ PNJ lãi tăng 18% so với cùng kỳ

Hà Anh

Hết quý 1, lợi nhuận sau thuế củ PNJ đạt 74 tỷ tăng 118% so với cùng kỳ, EPS đạt 988 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 1/2014 của công ty mẹ.

Theo đó, tổng doanh thu quý 1/2014 đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 96 tỷ, tăng 14%.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 96 tỷ, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ tăng 18% so với cùng kỳ, EPS đạt 988 đồng, tăng 13% so với quý 1/2013.

Theo PNJ, tổng doanh thu quý 1/2014 tăng 5% so với cùng kỳ là do tăng mạnh nhóm sản phẩm đá màu - kim cương; tổng chi phí trong kỳ tăng 23% trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt là 34% và 23%, chi phí lãi vay giảm 10% do lãi suất vay giảm và điều tiết vốn tốt.

Mặt khác, trong kỳ công ty chưa ghi nhận các khoản cổ tức của các công ty đầu tư. Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 11,7 tỷ đồng, tương ứng 14% là do thuế suất năm 2014 được điều chỉnh giảm xuống còn 22%, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ là 21,3 tỷ. Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ tăng 18%, tương ứng 11,6 tỷ đồng.

Năm 2014, PNJ đặt kế hoạch 202,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Như vậy, hết quý 1/2014, công ty mẹ đã đạt gần 37% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/1/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của PNJ giảm 28,5 tỷ so với hồi đầu năm còn 264,5 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 69 tỷ lên 1.051 tỷ đồng, chủ yếu là nhóm hàng trang sức vàng và đá quý. Các khoản đầu tư dài hạn không thay đổi so với đầu năm, nhưng dự phòng cho khoản đầu tư tại công ty địa ốc Đông Á tăng thêm 5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ 229,4 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 81,25 tỷ đồng vào cuối quý 1.

Ngày 15/5 tới, PNJ sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2014.