11:09 21/01/2016

Công ty mẹ SSI báo lãi 1.199 tỷ đồng năm 2015

Thu Thủy

SSI cũng cho biết lợi nhuận hợp nhất cho năm 2015 sẽ vượt kế hoạch đề ra tại đại hội cổ đông

Giao dịch tại SSI.<br>
Giao dịch tại SSI.<br>
Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 4/2015.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quý 4 tăng 26,10% và lợi nhuận trước thuế tăng 240%. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 4 lần lượt đạt 382,38 tỷ đồng và 252,37 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2015, SSI ghi nhận tổng doanh thu là 1.498 tỷ đồng và lợi nhuận riêng công ty mẹ trước thuế của 2015 đạt 1.199 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ.

SSI cũng cho biết lợi nhuận hợp nhất cho năm 2015 sẽ vượt kế hoạch đề ra tại đại hội cổ đông.

SSI cho biết, giao dịch toàn thị trường ảm đạm trong quý 4/2015 khiến cho doanh thu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74.84 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, SSI vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên cả hai sàn HOSE và HNX với thị phần trong cả năm lần lượt là 13,07% và 9.57%, trong đó đứng đầu thị phần môi giới với nhà đầu tư ngoại với 30% thị phần.

Hoạt động sáp nhập và phát hành tiếp tục sôi động trong quý cuối năm 2015 giúp hoạt động đại lý phát hành và tư vấn tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 163% so với quý 4/2014.

Trong quý 4/2015, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 111,04 tỷ đồng, tăng 69,63% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình thị trường khó khăn trong năm cùng với việc doanh thu từ hoạt động đầu tư giảm khá mạnh trong quý 3 đã dẫn đến doanh thu từ hoạt động đầu tư lũy kế cả năm 2015 giảm 25,4% so với năm 2014.

Tháng 12/2015, SSI đã bán một phần khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELC) - dẫn đến việc công ty này không còn là công ty liên kết của SSI.