09:51 17/01/2012

Công ty mẹ SSI báo lỗ 59 tỷ đồng năm 2011

Hà Anh

Quý 4, công ty mẹ SSI báo lãi 32,17 tỷ đồng, cả năm công ty mẹ lỗ 59,14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2010 lãi 670,6 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HSX) công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2011 và ước tính một số chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo đó, doanh thu quý 4 của công ty mẹ SSI đạt hơn 191 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 19,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 76,6 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 90,5 tỷ đồng… Lũy kế năm 2011, doanh thu công ty mẹ SSI đạt trên 827 tỷ đồng.

Quý 4/2011, công ty mẹ SSI báo lãi 32,17 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 cùng kỳ (hơn 100 tỷ đồng). Lũy kế cả năm công ty mẹ lỗ 59,14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 670,6 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất của SSI ước tính với doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh trong quý 4 đạt 162 tỷ đồng, lũy kế năm 2011 đạt 848 tỷ đồng; Chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý quý 4 đạt 62 tỷ đồng, lũy kế đạt 688 tỷ đồng; Lợi nhuận từ công ty liên kết quý 4 đạt 18 tỷ đồng, lũy kế âm 40 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý 4 đạt 118 tỷ đồng, lũy kế đạt 120 tỷ đồng.

SSI cho biết, số liệu lợi nhuận từ công ty liên kết là ước tính do các công ty liên kết chưa hoàn tất báo cáo tài chính quý 4/2011.

Ngày 5/1/2012, SSI thông báo vốn điều lệ mới của công ty là 3.526.117.420.000 đồng, được chia thành 352.611.742 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng.