11:50 17/05/2014

Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt báo lãi 278 tỷ đồng

Hà Anh

Hết quý 1, doanh thu hợp nhất của BVH đạt 4.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất trong quý/2014 toàn Tập đoàn đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng...

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4% và hoàn thành 35,9% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2014 đạt 60.781 tỷ đồng, tăng 12.929 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013; Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 133 tỷ đồng, đạt 12.528 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2014, tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 313 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2014 đạt 12.169 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.772 tỷ đồng.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.329 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.183 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.120 tỷ đồng.