09:36 18/08/2011

Công ty mẹ VIC lãi hơn 267 tỷ đồng trong quý 2

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ (đã soát xét).

6 tháng năm 2011, Công ty mẹ đạt 305,57 tỷ đồng, EPS đạt 832 đồng.
6 tháng năm 2011, Công ty mẹ đạt 305,57 tỷ đồng, EPS đạt 832 đồng.
Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ (đã soát xét).

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng trong quý 2/2011 đạt 360,65 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 810,13 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính quý 2/2011 đạt 345,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 456,7 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 đạt 367,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 439,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác trong quý 2 -30 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng -43,6 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 2 lãi 267,13 tỷ đồng, EPS quý 2 đạt 727 đồng; lũy kế 6 tháng đạt 305,57 tỷ đồng, EPS đạt 832 đồng.

Đáng chú ý trong báo cáo tài chính này là khoản chi trả cổ tức với tổng số tiền là 2.300 tỷ đồng chưa được chi trả.

Được biết, ngày 7/7, công ty đã mua thêm 6,5% cổ phần trong Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát trển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia, là 1 công ty con và nâng tỷ lệ sở hữu trong công ty này lên 58,48% vốn điều lệ.

Ngày 12/7, công ty đã toàn tất việc phát hành khoản vay chuyển dodỏi với giá trị 40 triệu USD, lãi suất 6%/năm với thời hạn 11 tháng.

Ngày 13/7 và 20/7, công ty đã lần lượt chuyển nhượng 10% và 73% cổ phần trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics, là 1 công ty con và giảm tỷ lệ nắm giữ còn 1% và ngày 25/7, công ty đã mua thêm 1,05% cổ phần trong Công ty Phát tỉển đô thị Nam Hà Nội, là 1 công ty con nâng tỷ lệ sở hữu lên 53%;

Trước đó, VIC công bố việc sử dụng vốn từ đợt chào bán 160,3 triệu cổ phiếu phát hành tháng 8/2010 với tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu là 1.600 tỷ đồng.

Qua đó, công ty đã sử dụng 200 tỷ đồng cho dự án Royal City dưới hình thức góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát tỉển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia; 700 tỷ đồng cho dự án Eden Eco city dưới hình thức góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội.

Sử dụng 454 tỷ đồng để chi trả chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho khu A thuộc dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp và bãi đỗ xe ngầm Vincom tại quận 1, Tp.HCM (dự án Eden) và sử dụng 246 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thiện dự án Eden.