08:21 28/10/2011

Công ty mẹ VIC lãi hơn 496 tỷ đồng trong 9 tháng

Hà Anh

Riêng quý 3, công ty mẹ VIC lãi 199,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 496,2 tỷ đồng và EPS đạt 1.341 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ.

Theo đó, tổng doanh thu quý 3/2011 của công ty mẹ VIC đạt gần 240 tỷ đồng, giảm 49 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010 (289 tỷ đồng), tương ứng giảm 16,97%, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 1.050 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý 3 đạt 123,2 tỷ đồng, giảm 99,8 tỷ đồng so với cùng kỳ (223 tỷ đồng), tương ứng giảm 44,74%, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 634,5 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần quý 3 đạt 254,1 tỷ đồng, tăng 100,6 tỷ đồng (65,56%) so với cùng kỳ (153,5 tỷ đồng), lũy kế 9 tháng đạt 693,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý là lợi nhuận khác trong quý 3 lỗ 3,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 22,7 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 lỗ 46,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 199,4 tỷ đồng, tăng 87,1 tỷ đồng so với cùng kỳ (112,3 tỷ đồng; tương ứng tăng 77,58%, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 496,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.341 đồng.

Theo VIC, doanh thu cho thuê giảm do Vincom Center Hồ Chí Minh tiến hành quy hoạch lại Trung tâm Thương mại dẫn đến giảm tiền cho thuê trong thời gian sửa chữa, cải tạo; Doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong kỳ này phát sinh từ chuyển nhượng căn hộ tái định cư trong khi kỳ trước phát sinh do chuyển nhượng văn phòng tại Vincom Center Hồ Chí Minh.

Doanh thu tài chính tăng đột biến từ 117 tỷ lên 421 tỷ đồng đã kéo cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 100 tỷ lên 254 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính xuất phát chủ yếu từ lãi chuyển nhượng 83% cổ phần tại Bất động sản Viettronics và cổ tức thu được từ công ty liên kết.

Năm 2011, VIC đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 5.151 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 3.057 tỷ đồng và 2.293 tỷ đồng.