09:33 16/07/2012

Công ty mẹ VNPT sẽ chuyên đầu tư tài chính?

Mạnh Chung

Từ 2016, VNPT thực hiện chuyển đổi Công ty mẹ VNPT thành công ty chuyên thực hiện đầu tư tài chính

Trong lộ trình tái cấu trúc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa ra những giai đoạn chuyển đổi tương đối khác nhau về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Công ty mẹ VNPT.
Trong lộ trình tái cấu trúc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa ra những giai đoạn chuyển đổi tương đối khác nhau về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Công ty mẹ VNPT.
Trong báo cáo chuyên đề về tái cấu trúc tập đoàn của mình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, trong lộ trình tái cấu trúc, VNPT đưa ra những giai đoạn chuyển đổi tương đối khác nhau về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Công ty mẹ VNPT.

Theo VNPT, trong giai đoạn 2012 - 2015, công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của nhà nước, trực tiếp quản lý hạ tầng mạng trục, điều hành sản xuất kinh doanh các dịch vụ chủ lực, dịch vụ có lợi nhuận cao như di động, băng rộng, cố định và các dịch vụ giá trị gia tăng và đầu tư tài chính, gồm các công ty con do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Đồng thời chuyển đổi VNPT các tỉnh, thành phố thành các công ty TNHH một thành viên, có chức năng kinh doanh các dịch vụ cố định, di động, băng rộng và các dịch vụ giá trị gia tăng trên 63 tỉnh, thành phố…

Tuy nhiên, đến giai đoạn từ 2016 - 2020, tập đoàn này cho biết thực hiện cơ bản xong việc “công ty hóa” hầu hết các đơn vị trực thuộc công ty mẹ và chuyển đổi công ty mẹ thành công ty chuyên thực hiện đầu tư tài chính.

Như vậy, rõ ràng, đây là bước chuyển đổi rất cơ bản về vai trò và chức năng của Công ty mẹ VNPT.

Trong mô hình tái cơ cấu, giai đoạn từ 2016, các công ty con 100% vốn nhà nước của VNPT sẽ trực tiếp thực hiện tổ chức kinh doanh theo 3 lớp gồm: công ty hạ tầng mạng, công ty phát triển dịch vụ, và các công ty kinh doanh. Riêng công ty mẹ sẽ đảm nhận quản lý và đầu tư tài chính.

Đồng thời, giai đoạn này, VNPT sẽ xây dựng triển khai phương án cổ phần hóa Công ty mẹ VNPT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

VNPT cho biết, quá trình tái cơ cấu tập đoàn với sự hình thành của các đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập hoạt động theo mô hình các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, quan hệ với nhau trên cơ sở các hợp đồng kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành…

Cũng trong đề án tái cấu trúc, VNPT hình thành Tổng Công ty Hạ tầng mạng viễn thông VNPT - Net trực thuộc Công ty mẹ với chức năng nhiệm vụ là phát triển, quản lý thống nhất, đồng bộ hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, bao gồm đường trục trong nước và quốc tế, mạng băng rộng, mạng truyền số liệu, hệ thống qua vệ tinh Vinasat - 1, Vinasat - 2; thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa mạng lưới, đầu tư, xây dụng, khai thác, kinh doanh hạ tầng.

Ngoài ra, đề án cũng xác định lộ trình thoái vốn đến năm 2015 tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc không nằm trong lĩnh vực ưu tiên phát triển của VNPT. Với số vốn điều lệ là 72.237 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2011, tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của VNPT chiếm 3,8% vốn điều lệ, trong đó, 2,5% là đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh chính, 1,3% là ngoài lĩnh vực kinh doanh chính.

Dù vậy, theo kiến nghị của VNPT, Nhà nước cần điều chỉnh, quy định thống nhất về mô hình tổ chức, quản lý điều hành của các tập đoàn kinh tế nhà nước, hạn chế tiến tới xóa bỏ khái niệm “đặc thù của doanh nghiệp”.