07:37 20/06/2018

Công ty mua bán nợ DATC đặt mục tiêu giảm lãi sau 3 năm tăng trưởng

KIỀU LINH

Dù dự kiến tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.500 tỷ, cao nhất từ năm 2015 song DATC lại đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 350 tỷ, giảm 11,6% so với năm 2017

Công ty mua bán nợ DATC lần đầu đặt mục tiêu giảm lãi.
Công ty mua bán nợ DATC lần đầu đặt mục tiêu giảm lãi.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 3 năm gần nhất và kế hoạch năm 2018.

Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của DATC đều tăng. Năm 2015, doanh thu thực hiện 2.365 tỷ đồng, và tăng lên 2.440 tỷ đồng vào năm 2017. Lợi nhuận trước thuế lần lượt năm 2015 là 320 tỷ đồng, năm 2016 là 390 tỷ đồng và năm 2017 là 396 tỷ đồng.

Vướng mắc về cơ chế thoái vốn cả lô cổ phần và thoái vốn cả lô cổ phần kèm nợ phải thu đến nay vẫn chưa được tháo gỡ ảnh hưởng đến kế hoạch thoái vốn của công ty. 

Ngoài ra, do thiếu cơ chế ràng buộc nên sự phối hợp giữa một số cơ quan chủ sở hữu là các bộ, ngành và một số ngân hàng chủ nợ như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với DATC chưa tốt trong hoạt động mua bán xử lý nợ để tái cơ cấu một số doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hoá…

Năm 2018, DATC tập trung hoàn thiện việc xây dựng đề án chiến lược kinh doanh, cơ chế hoạt động, áp dụng các quy trình từng bước phù hợp với việc nâng cấp công ty thành Tổng công ty.

Tiếp tục tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Tái cơ cấu nợ của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (SBIC); tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty Cổ phần thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và một số tập đoàn, tổng công ty khác.

Năm 2018, DATC đặt mục tiêu doanh số mua nợ, tài sản 3.000 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất từ năm 2015 đến nay.

Dù dự kiến tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, cũng cao nhất từ 2015 song DATC lại đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, giảm 11,6% so với năm 2017.

Tổng quỹ lương năm 2018 của công ty là 77,7 tỷ đồng. Trong đó, quỹ lương cho số lao động bình quân dự kiến 245 người là 72,36 tỷ đồng. Trung bình mỗi lao động sẽ nhận lương 24,6 triệu đồng một tháng. 

Quỹ lương dành cho 8 lãnh đạo doanh nghiệp là 5,32 tỷ đồng. Trung bình, mỗi lãnh đạo DATC nhận về 55,4 triệu đồng một tháng.