17:24 26/07/2019

Công ty nào nợ nhiều nhất tại Mỹ?

Minh Nhật

Cứ 4 công ty Mỹ gánh nợ dài hạn trên 100 tỷ USD, có 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông

Theo phân tích của trang 24/7 Wall Street từ các báo cáo tài chính gửi lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC), tổng nợ dài hạn của các công ty phi tài chính trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ (theo Fortune 500) quý 1/2019 là khoảng 9.000 tỷ USD.

Trong đó, cứ 4 công ty gánh nợ dài hạn (đáo hạn trong vòng hơn 1 năm) trên 100 tỷ USD, có 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Dưới đây là những doanh nghiệp phi tài chính Mỹ có nợ dài hạn cao nhất.

Công ty nào nợ nhiều nhất tại Mỹ? - Ảnh 1.

Nguồn: 24/7 Wall Street/Howmuch.