10:50 18/04/2008

Công ty niêm yết đã mua được cổ phiếu quỹ

Quý 1/2008, có 23 công ty đã công bố mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, không có công ty nào thông báo bán cổ phiếu quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, trong quý 1/2008, có 23 công ty đã công bố mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đăng ký mua là 8.552.770 cổ phiếu.

Thời gian này, không có công ty nào thông báo bán ra cổ phiếu quỹ.

Trong đợt này có 3 công ty đã hoàn tất đợt mua cổ phiếu quỹ với khối lượng mua được là 321.520 cổ phiếu. Riêng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã mua lại số cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc.

Cũng theo HOSE, từ đầu tháng 4/2008 đến nay, có 4 công ty đã công bố mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đăng ký mua là 11.050.000 cổ phiếu và cũng không có công ty nào thông báo bán ra cổ phiếu quỹ.

Được biết, cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng đã đồng ý cho các công ty niêm yết được phép mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành ra thị trường và không bị hạn chế về việc phát hành tăng vốn điều lệ nhằm ổn định thị trường chứng khoán.

Để triển khai giải pháp trên, HOSE cũng đã chấp thuận cho các tổ chức niêm yết được thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ vượt 5% khối lượng đăng ký giao dịch, với hình thức mua theo thỏa thuận hoặc mua trên 10% khối lượng giao dịch của ngày giao dịch trước đó.