09:50 28/09/2007

Công ty nước ngoài đầu tiên được xuất nhập khẩu

Công ty Đông Tây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh xuất, nhập khẩu

UBND Tp.HCM vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Thương mại Đông Tây 100% vốn nước ngoài.

Với số vốn 32 tỉ đồng được góp bởi ba nhà đầu tư (thuộc Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia), Công ty Đông Tây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hiện có trên mười hồ sơ của các công ty nước ngoài xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu tại Tp.HCM đang được xem xét, trong đó có sáu trường hợp xin được hoạt động trong lĩnh vực phân phối.