09:00 27/08/2008

Công ty Quản lý quỹ ACB được cấp phép nguyên tắc

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp giấy phép thành lập cho Công ty Quản lý quỹ ACB

Ngày 26/8/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có công văn chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ ACB.

Tuy nhiên, trước khi được chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ ACB phải chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh; nhân sự; và thực hiện phong tỏa vốn tại ngân hàng chỉ định thanh toán và hoàn tất các thủ tục cấp phép theo quy định.