15:23 18/03/2009

Công ty Quản lý Quỹ Bông Sen được cấp phép thành lập

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Ngày 10/3/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC).

Đây là giấy phép thay thế cho giấy phép số 11/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bông Sen ngày 27/12/2006.

Theo đó, LotusIMC sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen.

Công ty được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
         
Được biết, LotusIMC có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, được cấp phép hoạt động trong 50 năm, trụ sở chính đặt tại B18, tầng 4, Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, thành phố Hà Nội.