23:24 10/01/2009

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

Ngày 8/1/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Được biết, giấy phép này thay thế giấy phép đầu tư do Ủy ban Chứng khoán cấp cho Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam có trụ sở chính đặt tại lầu 10, cao ốc văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM.