17:05 09/03/2009

Công ty Quản lý quỹ Nhân Việt được phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Nhân Việt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Nhân Việt (TAFM).

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Nhân Việt có vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng; được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Được biết, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Nhân Việt có trụ sở đặt tại phòng 1001, lầu 10, Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM.