13:33 13/10/2008

Công ty Quản lý quỹ SME được cấp phép thành lập

N.Anh

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Quản lý Quỹ SME

Ngày 8/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Quản lý Quỹ SME (SME Capital).
 
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ SME có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 4, tòa nhà 39A, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.