09:38 22/11/2007

Công ty Quản lý quỹ SSI chính thức ra mắt

L.Hương

Ngày 21/11/2007, Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chính thức khai trương sau hơn 2 tháng nhận giấy phép

Ngày 21/11/2007, Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chính thức khai trương sau hơn 2 tháng nhận giấy phép.

Cũng trong ngày khai trương, SSIAM đã ra mắt Quỹ Tầm Nhìn SSI (SSIVF) có quy mô vốn 1.700 tỷ đồng.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công ty Quản lý quỹ SSI đã triển khai nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đầu tư với tổng tài sản quản lý đến thời điểm này là xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ Tầm Nhìn SSI (SSIVF) có quy mô 1.700 tỷ đồng với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức là những công ty hàng đầu nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường, là - quỹ thành viên có quy mô lớn nhất, có thời gian huy động vốn nhanh nhất (trong vòng 2 tuần lễ) và dự kiến sẽ được giải ngân trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất.

SSIAM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chính thức ngày 03/8/2007 theo quyết định số 19/UBCK, là công ty TNHH Một thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Sự ra đời của SSIAM đánh dấu bước phát triển tiếp theo của SSI trong chiến lược chuyển đổi thành mô hình định chế ngân hàng đầu tư nhằm mang đến cho các nhà đầu tư các dịch vụ đầu tư toàn diện và hoàn thiện.

SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trên nền tảng của kinh nghiệm và hoạt động sâu rộng trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh và tài chính dự án.

Trong năm 2008, Công ty Quản lý quỹ SSI đặt mục tiêu sẽ triển khai các nghiệp vụ một cách toàn diện và sẽ ra mắt một số quỹ mới với tổng tài sản quản lý dự kiến là 10.000 tỷ đồng.