19:24 19/10/2008

Công ty Quản lý quỹ Việt Tín được phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín.

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín có trụ sở chính đặt tại số 6, lô 1D, Khu đô thị mới Trung Yên, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.