10:15 28/10/2008

Công ty Sông Đà 8 được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc

N.Anh

Ngày 27/10/2008, sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Ngày 27/10/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 8.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 8 đăng ký niêm yết 2,8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng với giá trị chứng khoán niêm yết là 28 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại: xã Năng Khả - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng công trình điện; xây dựng công trình thuỷ lợi; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; xây dựng công trình giao thông;...