11:33 24/09/2008

Công ty Tài chính Dệt may được cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản xác nhận Công ty Tài chính Dệt may đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 8652/NHNN-CNH ngày 23/9/2008, xác nhận Công ty Tài chính Dệt may đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, Công ty Tài chính Dệt may được hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như: cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác phù hợp với thông lệ quốc tế; cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối; cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối…

Trong quá trình triển khai và thực hiện các dịch vụ này, Công ty Tài chính Dệt may có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.