09:26 25/12/2007

Công ty Tài chính Handico bán hết cổ phần

H.Vũ

Toàn bộ 1.971.900 cổ phần của Công ty Tài chính Handico trong phiên đấu giá ngày 24/12/2007 đã được bán hết

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu giá 1.971.900 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần của Công ty Tài chính Handico diễn ra ngày 24/12/2007 đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được mua.

Theo đó, giá đấu thành công bình quân đạt 64.646 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất đạt 86.900 đồng/cổ phần, giá thấp nhất đạt 56.300 đồng/cổ phần.

Có 652 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá gồm 13 tổ chức và 639 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 9, trong đó có 1 tổ chức và 8 nhà đầu tư cá nhân.