10:45 24/10/2008

Công ty Tài chính Việt – Société Générale tăng vốn điều lệ lên 520 tỷ đồng

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty Tài chính Việt – Société Générale tăng mức vốn điều lệ

Ngày 22/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Việt – Société Générale về tăng mức vốn điều lệ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên tài chính Việt – Société Générale được tăng mức vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 520 tỷ đồng.

Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên tài chính Việt – Société Générale với mức vốn điều lệ mới 520 tỷ đồng. Công ty phải đăng ký mức vốn điều lệ mới với cơ quan Nhà nước và đăng báo trung ương, báo địa phương theo quy định của pháp luật.