09:47 22/08/2007

Công ty Taya giải trình từ lỗ nặng sang lãi đột biến

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam vừa giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2007

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2007 so với quý 1/2007 như sau: doanh thu thuần quý 2/2007 đạt 357,94 tỷ đồng, tăng 23,1% so quý 1/2007. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến, đạt 17,44 tỷ đồng, quý 1/2007 lỗ hơn 32,17 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2007 rất khả quan so với quý 1/2007 do những nguyên nhân sau: như đã giải trình trong quý 1, nguyên liệu đồng đầu vào giá cao trong quý 2 không còn nhiều (250 tấn) và đã được tiêu thụ cạn kiệt.

Trong quý 2, giá đồng thế giới ở mức giá cao hơn, hàng hóa tiêu thụ của công ty được theo mức giá điều chỉnh phù hợp hơn. Vì vậy trong quý 2 công ty kinh doanh có lãi 17.439.340.338 đồng.

Hiện nay, hàng tồn nguyên liệu đồng của công ty có giá trị thấp hơn giá đầu vào quý 2, điều này rất có lợi cho việc sản xuất kinh doanh, có nghĩa trong quý 3 công ty sẽ bù hết khoản lỗ của quý 1 và có lãi vào quý 4 nếu giá đồng thế giới duy trì ổn định như mức giá hiện nay hoặc theo xu hướng đi lên.