07:28 18/03/2010

Công ty Thiết bị Xăng dầu Petrolimex bị phạt 30 triệu đồng

N.Anh

Công ty Thiết bị Xăng dầu Petrolimex bị phạt do tăng vốn điều lệ không đăng ký, chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo

Ngày 16/3, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex - số 84/9 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2007, công ty này đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 20,205 tỷ đồng lên 24,246 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 của Luật Chứng khoán.
 
Ngày 18/6/2007, Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán, cụ thể như: công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn khi hoàn thành báo cáo tài chính năm 2007, 2008 vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 100 Luật Chứng khoán.  
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP; phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.