07:47 01/08/2014

Công ty Thực phẩm Đức Việt thay Chủ tịch

Anh Thư

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt đã chính thức bầu bà Nguyễn Quỳnh Hoa giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt là một trong các doanh nghiệp chuyên 
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại 
thực phẩm chế biến sẵn có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. <br>
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt là một trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại thực phẩm chế biến sẵn có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. <br>
Ngày 28/7, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt thông báo thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Mai Huy Tân.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch của ông Mai Huy Tân ngày 26/7/2014, Đức Việt đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đơn xin từ nhiệm.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt đã chính thức bầu bà Nguyễn Quỳnh Hoa giữ chức vụ Chủ tịch kể từ ngày 28/7/2014.  

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt là một trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại thực phẩm chế biến sẵn có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt)