18:00 01/10/2008

Công ty Thương mại Bưu chính viễn thông đăng ký niêm yết lần đầu

N.Anh

Công ty Thương mại Bưu chính viễn thông vừa đăng ký niêm yết 4.050.000 cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Ngày 1/10/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Công ty Thương mại Bưu chính viễn thông.

Theo đó, Công ty Thương mại Bưu chính viễn thông đăng ký niêm yết 4.050.000 cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 40,5 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính tại 178 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội - cơ cấu sở hữu gồm: Nhà nước nắm giữ 51%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 49%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: kinh doanh mua bán các thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử; sản xuất, kinh doanh các loại dây và cáp thông tin...