13:39 20/03/2009

Công ty Thủy điện Thác Mơ đăng ký niêm yết 70 triệu cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đăng ký niêm yết 70 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thuỷ công, công trình kiến trúc của nhà máy thuỷ điện; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;...