11:08 09/06/2009

Công ty Thủy điện Thác Mơ được niêm yết 70 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ngày 8/6, sàn Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được niêm yết 70 triệu cổ phiếu

Ngày 8/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM với mã chứng khoán TMP.

Theo đó, TMP được niêm yết 70 triệu cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 700 tỷ đồng. Công ty có trụ sở chính đặt tại khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thuỷ công, công trình kiến trúc của nhà máy thuỷ điện; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;...