10:05 17/07/2008

Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương được cấp phép

N.Anh

Ngày 16/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương

Ngày 16/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 1431/UBCK-QLQ chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương do Ngân hàng Techcombank làm chủ sở hữu.

Tuy nhiên, trước khi chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty, Techcombank cần phải chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương; bổ sung nhân sự đầy đủ theo quy định; thực hiện phong tỏa vốn tại ngân hàng chỉ định thanh toán và hoàn tất các thủ tục cấp phép theo quy định.

Được biết, Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương có vốn điều lệ là 40 tỷ đồng.