09:14 06/06/2008

Công ty UIC huy động vốn nhàn rỗi của cổ đông

Hoàng Lộc

UIC sẽ huy động vốn từ cổ tức năm 2007 và nguồn vốn nhàn rỗi của các cổ đông theo phương thức góp vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã CK là UIC) sẽ huy động vốn từ cổ tức năm 2007 và nguồn vốn nhàn rỗi của các cổ đông theo phương thức góp vốn.

Trong thời gian chưa chuyển đổi số tiền góp vốn thành cổ phần, công ty sẽ trả lãi cho các cổ đông với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm nhận tiền góp vốn. Trường hợp cổ đông không có nhu cầu chuyển thành vốn góp cổ phần thì được rút lại toàn bộ tiền gốc đã góp và lãi.

Năm 2007, Công ty UIC đạt tổng doanh thu 510,781 tỷ đồng (năm 2008 kế hoạch là 705 tỷ), lợi nhuận trước thuế 14,265 tỷ, kế họach 2008 là 22,4 tỷ đồng, cổ tức là 15%.

Năm 2008, công ty sẽ góp vốn đủ và đúng tiến độ vào các công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển V.R.G Long Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp dầu khí IDICO Long Sơn, Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO...