10:05 09/10/2017

Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ kỉ niệm 15 năm thành lập

Ngô Quang

Tháng 9 vừa qua, công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ vừa tròn 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày 7/8/2015, dự án thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình được đưa vào hoạt 
động, đánh dấu một sự kiện rất quan trọng đối với Khí Đông Nam đó là 
nhiệm vụ mở rộng ra miền Bắc.
Ngày 7/8/2015, dự án thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình được đưa vào hoạt động, đánh dấu một sự kiện rất quan trọng đối với Khí Đông Nam đó là nhiệm vụ mở rộng ra miền Bắc.
Tháng 9 vừa qua, công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ vừa tròn 15 năm xây dựng và phát triển.

Tiền thân từ một bộ phận của trung tâm vận hành khí, rồi xí nghiệp vận chuyển khí, với nhiệm vụ ban đầu được giao là quản lý vận hành tuyến ống Bạch Hổ - Dinh Cố - Phú Mỹ, 2 Trạm khí đầu vào Dinh Cố và Trạm Phân phối Khí Bà Rịa.

Năm 2007 đã đánh dấu mốc quan trọng khi công ty vận chuyển khí Đông Nam bộ, trực thuộc Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (nay là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS) đã được thành lập với trọng trách ngày càng mở rộng.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã giao cho Khí Đông Nam nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường ống dẫn khí và các trạm phân phối khí. Theo sự phát triển và mở rộng các dự án thu gom - vận chuyển - xử lý khí của PVGAS từ năm 2007 đến nay, Công ty Khí Đông Nam liên tục được giao thêm trách nhiệm ở những công trình khí tại các địa phương, vùng miền khác nhau.

Với hệ thống Nam Côn Sơn 1, là Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ GDC - được đưa vào vận hành năm 2002. Với hệ thống khí Cửu Long, là các công trình như: tuyến ống Rạng Đông - Bạch Hổ đưa vào hoạt động năm 2003, đến năm 2008 thì kết nối thêm tuyến ống thu gom khí Sư Tử Vàng - Rạng Đông. Năm 2010 giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi được công ty tiếp nhận vận hành; thu gom, tiếp nhận và xử lý khí đồng hành khu vực mỏ Rồng - Đồi Mồi. Hệ thống này đã đạt mốc 2 tỷ m3 khí đưa vào bờ vào tháng 6 năm 2017.

Ngoài ra, từ năm 2010 công ty tiếp nhận và vận hành hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc mỏ Bạch Hổ; từ năm 2011 là công trình tuyến ống thu gom khí mới Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng; từ năm 2012 là công trình mở rộng thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi, nâng công suất giàn nén khí mỏ Rồng lên 1,5 triệu m3/ngày đêm như hiện nay.

Song song đó, công ty cũng phụ trách các công trình vận chuyển phân phối khí trong bờ được mở rộng. Điển hình như hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Tp.HCM với 2 Trung tâm Phân phối khí tại Nhơn Trạch và Hiệp Phước, phát triển việc cung cấp khí vươn tới thị trường tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM cho các khách hàng nhà máy điện và khu công nghiệp với sản lượng đến 5 triệu m3/ngày.  

Ngày 7/8/2015, dự án thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình được đưa vào hoạt động, đánh dấu một sự kiện rất quan trọng đối với Khí Đông Nam đó là nhiệm vụ mở rộng ra miền Bắc.

Ngày 5/12/2015, tuyến ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 thuộc hệ thống dự án Nam Côn Sơn 2 tiếp nhận về bờ dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Đại Hùng. Tiếp theo, vào ngày 19/12/2017, dòng khí đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng đánh dấu những cột mốc phát triển mạnh mẽ khi tiếp nhận quản lý vận hành an toàn và ổn định dự án thành phần thuộc chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 tạo bước khởi đầu thuận lợi cho việc phát triển mở rộng của dự án trọng điểm này của PVGas cho các năm tới đây.

Phát biểu chào mừng 15 năm hình thành và phát triển Khí Đông Nam, ông Triệu Quốc Tuấn - Giám đốc công ty nhấn mạnh: “15 năm là một chặng đường ghi lại những dấu ấn và kết quả đạt được từ nỗ lực đóng góp của mỗi cá nhân và tập thể 200 cán bộ công nhân viên, với niềm tin bền bỉ và năng lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục kêu gọi toàn thể người lao động nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và giai đoạn tiếp theo, với sứ mệnh tham gia phát triển nguồn năng lượng bền vững cho tương lai”.