14:53 18/03/2016

Công ty Việt trong 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Thu Ngân

Vinamilk, Viettel có tên trong danh sách 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Hai thương hiệu này có gì hấp dẫn?

<br>
<br>