15:00 14/10/2008

Công ty Xây dựng hạ tầng Sông Đà đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HASTC

N.Anh

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà vừa đăng ký niêm yết 2,3 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà có vốn điều lệ 23 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 2,3 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cơ cấu sở hữu gồm Nhà nước nắm giữ 0%; cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 100%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình thuỷ lợi, giao thông đường bộ các cấp; thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước; kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp;...