09:12 16/06/2009

Công ty Xây dựng số 9 đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu

N.Anh

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 80 tỷ đồng trên sàn Hà Nội

Ngày 15/6/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 80 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 6&7 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông nhà nước nắm giữ 54,33%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 45,67%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện; kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;...