16:00 11/12/2019

Công ước 88 giúp kết nối cung , cầu lao động một cách tối ưu

Hà Lê

Việc Việt Nam tham gia Công ước 88 của ILO sẽ làm cho kết nối cung cầu lao động tốt hơn

Kết nối cung , cầu lao động sẽ tối ưu nhờ Công ước 88.
Kết nối cung , cầu lao động sẽ tối ưu nhờ Công ước 88.

Kỷ nguyên số đang có tác động làm biến đổi thị trường lao động. Nhiều ngành nghề sẽ mất đi nhưng cũng sẽ thêm nhiều ngành nghề mới với yêu cầu chất lượng lao động cao hơn. Vì thế, việc Việt Nam tham gia Công ước 88 của ILO sẽ làm cho kết nối cung cầu lao động tốt hơn...

Theo bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam, bước vào kỷ nguyên số vì thế cách kết nối cung cầu lao động đang cần có sự thay đổi lớn. Đây là vấn đề của thời kỷ nguyên số và đối với các nước đang phát triền như Việt Nam muốn giải quyết tốt vấn đề này thì cần phải có những giải pháp phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nghĩa là Việt Nam cần tham gia các Công ước quốc tế về lao động mà một trong những Công ước của ILO liên quan đến vấn đề này là Công ước số 88.

"Rất mừng là mới đây Việt Nam đã quyết định tham gia Công ước về Tổ chức dịch vụ việc làm này của ILO", bà Valentina Barcucci nói.

Chức năng cốt lõi của Công ước là chỉ ra vai trò của dịch vụ việc làm công trong việc xúc tiến kết nối cung, cầu lao động một cách tối ưu, tham mưu về quy mô tối ưu của mạng lưới dịch vụ việc làm và cơ cấu quản trị mạng lưới đó.

Công ước thể hiện, dịch vụ việc làm công là một trong những kênh chính để triển khai các chính sách việc làm và thị trường lao động đồng thời chỉ ra cho chúng ta cần triển khai dịch vụ việc làm nào để thực hiện vai trò này.

Công ước nhấn mạnh nhiệm vụ thiết yếu của dịch vụ việc làm là đảm bảo việc tổ chức thị trường việc làm tốt nhất có thể. Để đáp ứng nhiệm vụ này, dịch vụ việc làm sẽ hỗ trợ người lao động tìm việc làm phù hợp và hỗ trợ người sử dụng lao động tìm người lao động phù hợp.

Nội dung này của Công ước sẽ làm rõ một đặc tính thiết yếu của dịch vụ việc làm: dịch vụ việc làm phục vụ hai nhóm khách hàng, đó là người lao động và người sử dụng lao động. Chỉ khi dịch vụ việc làm có thể phục vụ hai nhóm đối tượng này tốt như nhau thì chúng mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Trả lời cho câu hỏi, Công ước quy định "Dịch vụ việc làm" cần thực hiện những gì để có thể phục vụ tốt nhất nhóm đối tượng, bà Valentina Barcucci cho hay, Công ước đã liệt kê những nhiệm vụ chính gồm: ghi danh người tìm việc và thu thập thông tin chính xác về vị trí tuyển dụng từ người sử dụng lao động; tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển dịch về địa lý và hỗ trợ người lao động chuyển dịch từ nước này sang nước khác; hợp tác trong công tác hành chính quản trị về bảo hiểm và hỗ trợ thất nghiệp

"Đáp ứng nhu cầu của những nhóm đối tượng thiệt thòi cụ thể như phụ nữ và nam giới khuyết tật; thu thập và phân tích tình hình thị trường lao động và khả năng biến chuyển của thị trường và cung cấp những thông tin đó một cách có hệ thống cho những nhà hoạch định chính sách, người lao động và người sử dụng lao động và cho công chúng nói chung", bà Valentina Barcucci nhấn mạnh.

Công ước 88 cũng nêu rất rõ những thành tố chính mà dịch vụ việc làm cần thực hiện. Trước hết, nhiệm vụ chính của dịch vụ việc làm là cung cấp những dịch vụ cụ thể nhằm đưa những nhóm yếu thế hòa nhập vào thị trường lao động.

Thứ hai, là tạo điều kiện dịch chuyển lao động. Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Trong bối cảnh Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025, với định hướng hội nhập kinh tế và văn hóa, ASEAN dự kiến sẽ mở cửa hơn nữa trong một số lĩnh vực, trong đó có cả việc "di chuyển tự do" lao động có kỹ năng.

Các trung tâm dịch vụ việc làm có thể cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ cho lao động di cư. Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho việc dịch chuyển lao động. Đó là các Trung tâm hỗ trợ lao động di cư (MRC) thực hiện một số công việc với sự phối hợp của ILO. Các văn phòng này được tích hợp trong các trung tâm dịch vụ việc làm và cung cấp tất cả các dịch vụ của trung tâm dịch vụ việc làm.

Thứ ba, Dịch vụ việc làm có thể tạo ra tập hợp dữ liệu về thị trường lao động lớn. Mỗi khi một người tìm việc tới một trung tâm dịch vụ việc làm, một cơ sở dữ liệu về trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc sẽ được ghi lại. Và mỗi khi có một thông tin về vị trí tuyển dụng được chuyển tới trung tâm việc làm, một cơ sở dữ liệu khác sẽ được tổng hợp bao gồm hình thức công việc đăng tuyển, lĩnh vực nghề nghiệp và yêu cầu về kỹ năng.

"Quá trình kết nối cung cầu sẽ đưa ra nhiều thông tin hơn về liệu để tìm được những kỹ năng mà người sử dụng lao động đòi hỏi trên thị trường lao động có mất nhiều thời gian hay không và liệu cuối cùng người sử dụng lao động có phải chọn một hồ sơ có kỹ năng khác biệt có khả năng dẫn tới sự không phù hợp về kỹ năng. Những thông tin này là vô cùng quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách", bà Valentina Barcucci thông tin.