10:28 08/01/2008

Container phía Nam bán cổ phiếu

Hải Bằng

Ngày 7/1, Công ty Cổ phần Container phía Nam đã được cấp phép chào bán cố phiếu của công ty ra công chúng

Ngày 7/1, Công ty Cổ phần Container phía Nam cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp phép chào bán cố phiếu của công ty ra công chúng.

Với tổng số lượng đăng ký chào bán là 3.300.000 cố phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu là 3.300.000 cố phiếu theo tỷ lệ 2:1 (các cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ thì được quyền mua thêm 1 cổ phần mới), giá bán là 10.000 đồng. Khối lượng vốn cần huy động 33 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là đầu tư mua thêm 1 tàu biển chở hàng khô loại đã qua sử dụng, tổng trị giá đầu tư dự kiến từ 12 đến 13 triệu USD. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cố phiếu từ ngày 11/01/2008 đến 16h00 ngày 31/01/2008.