02:45 02/07/2017

Credit Suisse lại có thương vụ bán gần nghìn tỷ đồng cổ phiếu Novaland

Hà Anh

VSD cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng 13.941.481 cổ phiếu NVL từ quỹ ngoại Credits Suisse AG, sang cho một cá nhân

Bên ngoài một dự án của Novaland.<b> </b>
Bên ngoài một dự án của Novaland.<b> </b>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng 13.941.481 cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Novaland từ quỹ ngoại Credits Suisse AG sang cho một cá nhân là bà Đặng Thị Diễm Trang.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu NVL đóng cửa ngày 30/6/2017 là 68.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, bà Trang đã chi ra trên 948 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Trước đó, vào ngày 2/6/2017, số cổ phiếu này được Credit Suisse AG nhận chuyển nhượng về từ hai cá nhân là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm - trong đó, ông Nguyễn Như Pho chuyển nhượng 4.686.981 cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm chuyển nhượng 9.254.500 cổ phiếu.

Vào ngày 14/4, ông Nguyễn Như Pho đã chuyển nhượng hơn 19,5 triệu cổ phiếu NVL cho Credit Suisse AG và chỉ 10 ngày sau đó, Credit Suisse AG lại chuyển nhượng đúng số cổ phiếu này sang cho ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Novaland. Thương vụ này khi đó có giá trị khoảng gần 1.400 tỷ đồng.

Được biết, ngày 28/6 vừa qua, Novaland đã công bố phát hành thành công 33.459.554 cổ phiếu hoán đổi khoản nợ 60 triệu USD với Credit Suisse và hai cá nhân được chỉ định nhận số cổ phếu này là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm với số cổ phần lần lượt được phân phối là 24.205.054 cổ phiếu và 9.254.500 cổ phiếu.

Như vậy, sau đợt phát hành hai ông Pho và ông Liêm lần lượt sở hữu 24.939.970 cổ phiếu, chiếm 4,18% vốn và 24.206.500 cổ phiếu, chiếm 4,06% vốn cổ phần tại NVL.

Hiện, Novaland có 622.828.788 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.