10:46 24/04/2008

CSC mở rộng mạng lưới tới Hà Nam

H.Xuân

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô khai trương Đại lý nhận lệnh chứng khoán tại Hà Nam

Ngày 24/4/2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CSC) và Tổng Công ty Khoáng sản Hà Nam khai trương Đại lý nhận lệnh chứng khoán tại Hà Nam.

Nhân dịp khai trương, Đại lý nhận lệnh chứng khoán Hà Nam sẽ áp dụng mức phí ưu đãi 0,02% cho tất cả các giao dịch trong hai tháng kể từ ngày khai trương.

Trong thời gian tới, Đại lý nhận lệnh chứng khoán Hà Nam sẽ kết hợp với CSC mở các lớp đào tạo về thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư, tổ chức các buổi hội thảo về cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.