10:29 11/03/2010

CSC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

Thu Thủy

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu của CSC

CSC sẽ trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 6%.
CSC sẽ trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 6%.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo ngày 22/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX).

Theo đó, CSC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6% (100 cổ phiếu cũ được nhận 6 cổ phiếu mới) và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:0,3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới) với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2 - 27/4/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 2 - 29/4/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - lô CC5A - bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CSC vào những ngày 19, 22 và 23/3/2010.

Được biết, năm 2009, giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện của CSC đạt 226,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 142%. Doanh thu xây lắp đạt 222,6 tỷ đồng, vượt 150% so với kế hoạch năm. Riêng quý 4/2009, doanh thu của công ty đạt 121,7 tỷ đồng, chiếm 55% doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 của công ty đạt 5,7 tỷ đồng.