20:45 21/09/2008

CSG công bố sẽ mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) công bố sẽ mua lại 1 triệu cổ phiếu CSG làm cổ phiếu quỹ

Ngày 19/9, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) công bố sẽ mua lại cổ phiếu CSG làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, công ty sẽ mua vào với tổng số lượng là 1 triệu cổ phiếu CSG với thời gian giao dịch bắt đầu từ ngày 29/9 – 29/10/2008 theo giá thị trường nhưng không vượt quá 18.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn để mua số cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn cổ phần của công ty.