12:07 08/06/2009

CSG được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc trên HOSE

Hà Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn được niêm yết 29.742.020 cổ phiếu

Hội đồng Quản trị CSG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 300 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 28 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị CSG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 300 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 28 tỷ đồng.
Ngày 5/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CSG) được niêm yết 29.742.020 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định chuyển niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Được biết, Hội đồng Quản trị CSG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 300 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 28 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản suất kinh doanh đạt 16 tỷ đồng, lợi nhuận từ tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính đạt 12 tỷ đồng; trả cổ tức 8%.

Về kế hoạch góp vốn đầu tư, CSG sẽ góp 50 tỷ đồng vào các dự án như Dự ánh Reort - Đà Lạt; Dự án Areco - TBS; Sacom Land và các dự án bất động sản khác.

Trước đó, CSG công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 17,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 244,5 triệu đồng.