15:10 26/06/2012

CSG quyết thoái hết vốn tại 2 công ty bất động sản

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị

Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán vốn góp tại Địa ốc Sacom.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị CSG thông qua việc bán 5% vốn góp của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Samcom, với giá gốc là 10 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua việc bán phần vốn góp của công ty tại dự án Areco cho Công ty Địa ốc Sacom với giá gốc là 27 tỷ đồng.

Công ty nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc sang nhượng, thoái vốn tại dự án Samland và Areco, nhằm đảm bảo mục tiêu thu hồi vốn cho công ty.

Trước đó, CSG thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm giảm vốn điều lệ vào ngày 28/6/2012.

Theo CSG, việc giảm vốn điều lệ do kết quả kinh doanh của CSG trong nhiều năm không đạt kết quả như đã đề ra; kế hoạch kinh doanh năm 2012 có thể không khả thi do thị trường cáp viễn thông suy giảm mạnh, kinh doanh gặp nhiều rủi ro, thương hiệu và thị phần cáp điện yếu; ban điều hành chưa có kế hoạch phát triển sản phẩm mới trong tương lại; đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong bối cảnh kinh doanh bế tắc, hao hụt thất thoát tài sản có thể xảy ra.

Cụ thể, CSG sẽ giảm vốn điều lệ thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu CSG và việc thực hiện thông qua hai bước. Bước 1, vốn điều lệ giảm sau khi hủy lượng cổ phiếu quỹ có giá trị 30,61 tỷ đồng, vốn điều lệ còn lại là 266,8 tỷ đồng.Thực hiện từ ngày 28/6/2012 đến ngày 10/7/2012.

Bước 2, CSG tiến hành mua lại 80% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mọi cổ đông của CSG sẽ bị bắt buộc bán lại 80% khối lượng cổ phiếu đang nắm giữ cho CSG với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi mua lại cổ phiếu, vốn điều lệ của CSG còn 53,36 tỷ đồng. Việc mua lại cổ phiếu của CSG dự kiến được thực hiện từ ngày 29/6/2012 đến ngày 17/8/2012.

Tính tới hết tháng 5, lượng tiền mặt của CSG còn 278 tỷ đồng, nguồn vốn mua lại vốn cổ phần được lấy từ vốn chủ sở hữu.