09:48 03/11/2009

CSG tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền

N.Anh

Ngày 1/12, CSG sẽ tạm ứng tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 400 đồng/cổ phiếu

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CSG từ ngày 18/8 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CSG từ ngày 18/8 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 10/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 12/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE).

Theo đó, ngày 1/12/2009, CSG sẽ tạm ứng tạm ứng cổ tứcvới tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 400 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn - đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CSG vào những ngày 11, 12 và 13/11/2009.